Turistika - Prepelica japonská

Prejsť na obsah

Turistika

Značenie tohto nového turistického chodníka vykonali členovia Klubu slovenských turistov Krištan Jozef a Berta Dušan.

 
PEŠIE TRASY:
 

  1. Žlté značenie       – vedie zo železničnej stanice Soľ
                                         cez Jastrabie n. T. smerom na Vyšný Žipov
                                         ku „skalkám“ na tzv. morské dno
                                         (staré niekoľko miliónov rokov).

 
                                                 Sponzor: OcÚ Jastrabie nad Topľou.
 
 

  2. Zelené značenie – zo železničnej stanice Soľ cez centrum v Soli,
                                         cez Rudlov, s napojením „pod Malinou
                                         na existujúcu zelenú značku cez Serednu
                                         k chate na Javorovej a na Praporec.
 

  Sponzor: OcÚ Soľ.
 
 

Po tomto slávnostnom otvorení novej turistickej trasy budú môcť účastníci tohto otvorenia pokračovať v turistickom pochode, ktorý sa už tradične koná pod záštitou KST Javorina Rudlov na záver letnej turistickej sezóny - s výstupom na Praporec.

 
CYKLOTRASY:

 
Cyklotrasa značená žltým písmenom C prepojí cyklotrasu popod Slanské Vrchy, Pavlovce - Dargov so smerovníkom „pod Malinou“ v Rudlove s druhou cyklotrasou popod Ondavskú vrchovinu z Vranova n. T. cez Petkovce na Domašu s napojením v Jastrabí n. T.

Sponzor: OcÚ Soľ.
counter
Návrat na obsah