Minerálne zmesi - Prepelica japonská

Prejsť na obsah

Minerálne zmesi

Majú vaše psy neprirodzenú ryšavú srsť alebo ich čierna srsť stratila čiernu farbu? Alebo - majú vaše psy matnú srsť?

V prvom prípade ide o nedostatok medi (strata čiernej farby srsti alebo ryšavosť). V druhom prípade ide o nedostatok zinku (odstávajúca matná srsť). Na odstránenie týchto a podobných príznakov nedostatku mikroelementov - VYSKÚŠAJTE MIKROKAN.


MIKROKAN
je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu, jódu, horčíka, fosforu, vápnika a sodíka do krmiva všetkých druhov psov (od mláďat až po dospelé ).
Obsah minerálií je v mäse a väčšine potravy živočíšneho pôvodu prirodzene nedostatočný a práve MIKROKAN vhodne doplní ich obsah na úroveň potreby rastúcich mláďat i dospelých jedincov (vrátane iných druhov mäsožravcov: mačky, levy, tygre atď.).


Podávaním Mikrokanu sa dosiahne:

 • zlepšenie celkového zdravotného a kondičného stavu

 • zvýšenie imunity » zníženie chorobnosti

 • zlepšenie životaschopnosti, rastu a prosperity mláďat

 • zlepšenie trávenia a zvýšenie zhodnotenia živín krmiva

 • zlepšenie plodnosti

 • zlepšenie farebnosti srsti a celkového exteriéru psov

 • zníženie vypadávania srsti a zamedzenie vzniku kožných ekzémov (prípadne ich liečenie)

Užívanie Mikrokanu napomáha úspešnému chovu psov.Podávanie Mikrokanu je doporučované nepretržite počas celého obdobia chovu, čím je dosahovaný najlepší efekt pôsobenia esenciálnych mikroelementov.


CHCETE DOSIAHNÚŤ LEPŠIE VÝSLEDKY V CHOVE HYDINY?

MIKROGAL


- je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu, horčíka, fosforu, vápnika a do krmiva všetkých druhov a kategórií hydiny (od mláďat po dospelé ).
Obsah minerálií je v zrninách prirodzene nedostatočný a Mikrogal vhodne doplní ich obsah na úroveň potreby rastúcich kurčiat i dospelých nosníc, vrátane iných druhov ( kačky, husi, prepelice, morky, pávy atď.)

Používaním Mikrogalu sa dosiahne:

 • zvýšenie prírastkov a zrýchlenie rastu

 • zvýšenie konverzie krmiva (úspora jadra na kg prírastku)

 • vyššia plodnosť a predĺženie znášky u sliepok

 • zvýšenie oplodnenosti násadových vajec a zlepšenie liahnivosti

 • zvýšenie životaschopnosti vyliahnutých kurčiat (mláďat)

 • zvýšenie imunity - zníženie chorobnosti a úhynu

 • zlepšenie zdravotného a kondičného stavu všetkých kategórií hydiny

 • zvýšenie kvality produkovaných vajec ( pevnejšia a hladšia škrupina )


Užívanie Mikrogalu zvyšuje celkovú ekonomiku chovu hydiny. Podávanie Mikrogalu je doporučované nepretržite počas celého obdobia chovu, čím je dosahovaný najlepší efekt pôsobenia esenciálnych mikroelementov.

CHCETE DOSiAHNÚŤ LEPŠIE VÝSLEDKY V CHOVE OŠÍPANÝCH? - VYSKÚŠAJTE MIKROPIG

MIKROPIG
je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, seiénu, jódu, horčíka, fosforu, vápnika a sodíka do.krmiva všetkých kategórií ošípaných.

Používaním MIKROPIGu dosiahnete:

 • zrýchlenie rastu a zvýšenie prírastkovýšenie konverzie krmiva ( úspora jadra na kg prírastku )

 • vyššiu plodnosť u prasníc a kancov

 • zvýšenie počtu odstavčíat a zíepšenie ich životaschopnosti

 • zvýšenie imunity

 • zníženie chorobnosti a zamedzenie úhynu

 • zvýšenie zdravotného a kondičného stavu všetkých kategórií ošípaných

 • zníženie nákladov na liečivá (až ich úplnú úsporu)


Obsah minerálií je v zrninách prirodzene nedostatočný a INikropig vhodne doplní Ich obsah na úroveň potreby rastúcich i produkčných ošípaných vrátane kancov.
Užívanie Mikropigu zvyšuje celkovú ekonomiku chovu ošípaných zvýšením produkcie, znížením nákladov na jednotku produkcie. Podávanie Mikropigu je doporučované nepretržite počas celého obdobia chovu - od odstavu až do odporazenia, čím je dosahovaný najlepší efekt pôsobenia esenciálnych mikroelementov.

CHCETE DOSIAHNÚŤ LEPŠIE VÝSLEDKY V CHOVE EXOTICKÝCH A OKRASNÝCH VTÁKOV?

VYSKÚŠAJTE MlKRO-exot.

MIKRO-exot  
je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu, jódu,horčíka, fosforu,vápnika a sodíka do krmiva všetkých druhov a kategórií vtákov ( od mláďat po dospelé). Obsah minerálií je v zrninách ( proso, leskníca, slnečnica a ostatné semená a jadrá) prirodzene nedostatočný a MIkro-exot vhodne doplní ich obsah na úroveň potreby rastúcich mláďat i dospelých jedincov. Je vhodný pre andulky, papagáje, vrátane iných druhov (sláviky, stehlíky a pod.).

Podávaním MIKRO-exotu dosiahnete :

 • zlepšenie zdravotného a kondičného stavu všetkých kategórií vtákov

 • zlepšenie trávenia a zvýšenie využiteľnosti krmiva

 • vyššiu plodnosť a predĺženie znášky u samičiek

 • zvýšenie oplodnenostl násaclových vajíčok a zlepšenie SlahnívostI

 • zvýšenie kvality násadových vajíčok (pevnejšia a hladšia škrupina)

 • zlepšenie životaschopnosti vyliahnutých mláďat -zrýchlenie rastu mláďat

 • zvýšenie imunity

 • zníženie chorobnosti a zamedzenie úhynu.


Užívanie Mikro-exotu zvyšuje celkovú spokojnosť a úspešnosť chovu exotických i okrasných vtákov. Podávanie Mikro-exotu je doporučované nepretržite počas celého obdobia chovu, čím je dosahovaný najlepší efekt pôsobenia pre život nevyhnutných - esenciálnych mikroelementov.

counter
Návrat na obsah