Matica - Prepelica japonská

Prejsť na obsah

Matica

.


Jeden múdry človek povedal, že národ ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť.
Matica slovenská prehlbuje v širšej verejnosti pozitívny vzťah k Slovensku ako k domovine predkov, a tak upevňuje národnú hrdosť a vlastenectvo.
My - matičiari zo Soli - máme byť na čo hrdí. Pred sto rokmi práve Slováci zo Soli pod vedením Jána Demka založili „Slovenskú národnú radu“.

Takže, obec Soľ patrila medzi prvé obce na Slovensku, ktoré tento počin urobili. Hrdými Slovákmi môžeme byť aj na našich rodákov - Soľančanov, ktorí so zbraňou v ruke bránili svoju rodnú hrudu ako "Štefánikoví legionári" a neskôr boli to títo rodáci v novovzniknutej československej armáde, ktorí oslobodili aj obec Soľ.
Preto nezabúdajme na minulosť, ale snažme sa, aby aj naše deti mali krajšiu budúcnosť. Stále bude pre nás platiť zásada, že naša vlasť je náš dom, dom je náš domov, domov je naša rodina a rodina je základ fungujúceho štátu  na prospech celého národa.Obnovenie pamätníka

Na okraji obce Čaklov pri vstupe do parku Spojenej školy stojí pamätník roľníckeho povstania postavený Maticou slovenskou v roku 1991. Zub času však ukázal, že bola potrebná už jeho oprava. Žiaci Spojenej školy pod vedením matičiara a zároveň majstra odbornej výchovy, Jozefa Krištana, v rámci plnenia si odborných tém a prác stavebnej a záhradníckej činnosti, pustili sa do práce. Obnova sa podarila jednak za pomoci okresného výboru Matice slovenskej, vďaka Miroslavovi Gešperovi a tiež za finančnej podpory starostu Obecného úradu Čaklov, vďaka p. Dragulovi, za čo im patrí vrelé poďakovanie.
Dôležité je, že aj mládež, ktorá na obnove pamätníka pracovala, sa oboznámila s históriou našich predkov, kedy sa tunajší sedliaci v roku 1831 i za cenu vlastných životov postavili proti útlaku, porobe a svojvôli vtedajších zemepánov.

Jozef Krištan

counter
Návrat na obsah